Archivi tag: separare

2018 – Date statistice privind înfrățirea Italia – România

Date statistice privind înfrățirea Italia – România

Popolazione residente in Italia proveniente dalla Romania al 1° gennaio 2018. Dati ISTAT.

Romeni in Italia: 1.190.091 su 5.144.440 stranieri in Italia (23,1%)

Classifica per regione

Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti romeni .

Regione Romeni % su tutta
la popolaz.
straniera
Variazione
% anno
precedente
Maschi Femmine Totale %
 1. Lazio 105.135 127.721 232.856 19,6% 34,27% +1,4%
 2. Lombardia 77.644 94.401 172.045 14,5% 14,91% +2,5%
 3. Piemonte 64.831 83.597 148.428 12,5% 35,05% +0,2%
 4. Veneto 54.380 68.353 122.733 10,3% 25,16% +2,9%
 5. Emilia-Romagna 37.291 53.744 91.035 7,6% 16,98% +3,4%
 6. Toscana 32.191 52.430 84.621 7,1% 20,72% +0,2%
 7. Sicilia 23.146 33.832 56.978 4,8% 29,52% +3,2%
 8. Campania 17.555 24.825 42.380 3,6% 16,39% +2,8%
 9. Puglia 13.455 22.209 35.664 3,0% 26,55% +2,5%
10. Calabria 15.521 19.774 35.295 3,0% 32,53% +3,6%
11. Abruzzo 10.766 15.937 26.703 2,2% 30,67% -1,2%
12. Umbria 9.689 16.624 26.313 2,2% 27,49% +0,4%
13. Marche 8.986 17.218 26.204 2,2% 19,26% +0,9%
14. Friuli Venezia Giulia 10.650 13.974 24.624 2,1% 23,08% +3,4%
15. Liguria 8.398 12.301 20.699 1,7% 14,61% +2,9%
16. Sardegna 4.590 9.626 14.216 1,2% 26,22% +1,9%
17. Trentino-Alto Adige 5.556 7.953 13.509 1,1% 14,23% +2,0%
18. Basilicata 3.638 5.482 9.120 0,8% 40,53% +4,0%
19. Molise 1.607 2.549 4.156 0,3% 29,81% -1,3%
20. Valle d’Aosta 932 1.580 2.512 0,2% 30,95% +0,3%
Totale ITALIA 505.961 684.130 1.190.091 23,1% +1,8%

Distribuzione per regione negli ultimi anni

Stranieri residenti con cittadinanza romena al 1° gennaio di ogni anno.

Regione 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Abruzzo 26.703 27.031 27.003 27.036 25.847 22.579 19.465
Basilicata 9.120 8.768 8.550 8.213 7.322 6.101 5.394
Calabria 35.295 34.076 33.137 31.508 29.791 25.293 22.217
Campania 42.380 41.235 39.547 37.905 35.691 30.409 26.096
Emilia-Romagna 91.035 88.034 85.479 82.891 78.732 67.956 59.426
Friuli Venezia Giulia 24.624 23.817 23.479 23.416 22.618 20.431 18.302
Lazio 232.856 229.702 227.029 224.537 207.050 164.163 149.877
Liguria 20.699 20.124 19.583 19.018 18.106 15.137 13.279
Lombardia 172.045 167.891 164.983 159.626 154.071 136.233 120.114
Marche 26.204 25.976 25.649 25.784 24.986 22.767 20.615
Molise 4.156 4.210 4.159 4.206 3.981 3.510 2.974
Piemonte 148.428 148.136 149.568 150.216 148.303 132.000 122.061
Puglia 35.664 34.800 33.597 32.271 30.158 25.532 21.212
Sardegna 14.216 13.955 13.550 13.446 12.037 9.654 8.059
Sicilia 56.978 55.197 53.189 50.772 48.014 41.007 36.061
Toscana 84.621 84.417 83.943 83.244 81.068 71.031 64.311
Trentino-Alto Adige 13.509 13.243 13.068 13.063 12.622 11.548 10.089
Umbria 26.313 26.216 26.134 26.030 25.646 23.113 21.051
Valle d’Aosta 2.512 2.505 2.554 2.601 2.618 2.461 2.112
Veneto 122.733 119.219 117.194 116.056 112.739 102.429 91.750
Totale ITALIA 1.190.091 1.168.552 1.151.395 1.131.839 1.081.400 933.354 834.465

Aceste date sunt la 1 ianuarie 2018.

Având în vedere creșterea numărului de sosiri în ultimul deceniu, se presupune că procentul de prezențe din Italia ar trebui să crească cu câteva puncte procentuale.

Având în vedere un factor tangibil și anume criza economică care a lovit Italia, populația românească ar trebui să rămână neschimbată sau chiar să scadă față de anul 2018. Vom observa această variație în câteva luni.

pitema.com

F.G.

Diritto di Famiglia / Dreptul Familiei

Compania noastră, datorită colaborării firmelor de avocatură cu mulți ani de experiență în domeniu, garantează asistență în domeniul dreptului familiei, care este prezentată mai jos printr-un exemplu:

1) Asistență în procedurile de consens sau de separare judiciară

2) Schimbarea condițiilor de separare sau de divorț

3) Pașaportul de revocare a procedurii pentru părintele care nu asigură întreținerea copiilor

4) Separare cu negociere asistată

5) Stipulează contractele de conviețuire

6) Procedura custodiei copilului

7) Legea succesiunii

8) Protecția persoanelor cu handicap

________________________Descrizione___________________________
1) Asistență în procedurile de separare consensuală și / sau judiciară, pentru a proteja drepturile soților și copiilor minori, cu o cerere ulterioară de întreținere și cesiune în familie.
2) Schimbarea condițiilor de separare sau de divorț (de exemplu pentru supraviețuirea altor copii, pierderea muncii, nunți noi etc.)
3) Pașaportul de revocare a procedurii de asistență pentru părinte care nu prevede întreținerea copiilor.
4) Separarea cu negociere asistată – Asistență în caz de sepazione cu negociere asistată, și anume acordul de separare încheiat între părțile de soare asistate de apărătorii lor, fără intervenția judecătorului. Este posibilă numai dacă sunt îndeplinite anumite cerințe.
5) Asistența prevede contracte de conviețuire Este scris acorduri cu care fiecare pereche poate defini, de fapt, problemele inerente în cadrul economic și financiar“, de asemenea, având în vedere defalcarea relației sau moartea prematură a unuia dintre parteneri.
6) MINORILOR: – procedura de îngrijire a copilului de custodie, moștenire sau acceptarea de donații de către minori, clearance-ul cerere de pașaport, de paternitate recunoscând, de asistență în cadrul unei proceduri de schimbare sau nume de familie plus …
7) DREPTUL SUCCESIUNILOR: – Asistența în elaborarea holografiei va fi testament biologic. – Asistență în procedurile de acceptare sau renunțare la o moștenire. – Acțiuni judiciare pentru a proteja respectarea cotelor rezervate pentru moștenitorii legitimi.
8) PROTECȚIA DEZACTIVAT.      Asistență în aplicarea pentru procedurile de sprijin și de administrare în etape succesive (de exemplu, Redactare prima declarație, solicită autorizarea judecătorului de supraveghere ..)

Problemele dvs. pot fi rezolvate. Folosiți sfatul nostru juridic GRATUIT – faceți clic pe AICI

La nostra società grazie alla collaborazione di studi legali con esperienza pluriennale nel settore, garantisce assistenza nell’ambito delle questioni di diritto di famiglia, di cui si fornisce di seguito un’esemplificazione:

1) Assistenza nelle procedure di separazione consensuale o giudiziale

2) Modifica delle condizioni di separazione o divorzio

3) Procedimento di revoca del passaporto per il genitore che non provvede al mantenimento dei figli

4) Separato con negoziazione assistita

5) Stipulare accordi di coabitazione

6) La procedura del caso copylean

7) Legge di successione

8) Protezione delle persone con disabilità

_______________________________Descrizione_______________________________

1) Assistenza nei procedimenti di Separazione consensuale e /o giudiziale, al fine di tutelare i diritti dei coniugi e dei figli minori, con conseguente richiesta di mantenimento e assegnazione casa familiare.
2) Modifica delle condizioni di separazione o divorzio (es. per sopravvenienza di altri figli, perdita del lavoro, nuove nozze ecc..)
3) Assistenza procedimento revoca passaporto per il genitore che non provvede al mantenimento dei figli.
4) Separazione con negoziazione assistita – Assistenza in procedimenti di sepazione con negoziazione assistita, ovvero la separazione consensuale conclusa tra le sole parti assistite dai loro difensori senza l’intervento del giudice. È possibile solo in presenza di determinati requisiti.
5) Assistenza stipula Contratti di convivenza
Si tratta di accordi scritti con cui ogni coppia di fatto può definire le questioni inerenti l’ assetto economico-patrimoniale, anche in vista dell’eventuale rottura del rapporto o della scomparsa prematura di uno dei conviventi.
6) MINORI: – assistenza procedimento di affidamento minori, accettazione eredità o donazioni da parte dei minori, richiesta nulla osta per passaporto, riconoscimento paternità, assistenza nei procedimenti di cambiamento o aggiunta cognome..
7) DIRITTO DELLE SUCCESSIONI: -Assistenza nella redazione del testamento olografo, testamento biologico. –Assistenza nei procedimenti di accettazione o rinuncia di un’eredità. –Azioni giudiziarie a tutela del rispetto delle quote riservate agli eredi legittimi.
8) TUTELA DEI DISABILI: – Assistenza nelle procedure di richiesta amministrazione di sostegno e nelle fasi successivi (es. redazione primo rendiconto, richieste autorizzazione Giudice Tutelare… )

 

Usa la nostra Consulenza GRATIS – Clicca QUI